Hjem

Skøyen Båtforening

Aktuelt nå:

Melding fra Karenslyst Båtopplag 19.09.21

På grunn av sykdom hos faste truckførere ombooker Karenslyst båtopplag noen av de opptakstidene som pr nå ligger i kalenderen.

Samtidig er KBO forsiktige med å åpne opp for flere tider all den stund at de må ha vikar-truckfører på plass.

Vi beklager de ulemper og usikkerheter som vår medlemmer da kan oppleve.


Følg slippen.org for oppdatert informasjon.
Info fra Karenslyst Båtopplag (august 2021)
Kalenderen for bestilling av selve opptaket åpnes 1. September - logg inn på min side for bestilling.


Første mulige bestillingsdato er 13. september og kalenderen åpnes etter hvert som den fylles opp.


Fra ca 5/10 blir ca 200 båter plassert på nedre område, disse har tvungen utsett på fastsatt tidspunkt i perioden 1. april-20 april 2022. Dette mottar båteier melding om i mars 2022.
Båten kan bli plassert på nedre område om du ønsker det - ved bookinger før 5. oktober. Dette gir du beskjed om til truckfører ved opptak.


Hvis det er behov for å landsette tidligere enn 15, september, ta kontakt med opplaget på epost.

Sjølyst Marina planlegger ny, stor havn for inntil 30 elektriske båter for deling i Oslo.


I forbindelse med økt etterspørsel etter båtdeling og elektriske båter har Sjølyst Marina for sesongen 2021 inngått en avtale med Kruser AS, verdens første elbåtpool, om tilrettelegging av 2-3 plasser for el-båt deling.


Du kan lese mer her:

https://www.facebook.com/bevarbatlivet
Her vi:

Godt beskyttet av landskapet på Bygdøy, Skøyen og Frognerstranda ligger vi særdeles trygt i allslags vær.

 

Vi har til sammen 260 båtplasser for båter med bredde opptil 3,5 m.

 

Ikke bare mot været, men havn og klubbhus er også godt beskyttet med adgangskontrollsystem og kameraovervåkning.

 

Skøyen Båtforening (SBF) er en ideell forening drevet etter ikke-kommersielle prinsipper.

 

Foreningen ble etablert i 1946. Opp gjennom årene har brygger, klubbhus og fasiliteter gjennomgått mange oppgraderinger.

 

Totalt har vi opp mot 400 medlemmer, men kun 260 båtplasser, noe som betyr at det er ventelister for å få fast plass.

 

Med sin nærhet til butikker i Karenslyst allè og offentlig transport ligger foreningen gunstig til med hensyn på de tjenester en storby kan by på.


Skøyen Båtforening er også tilsluttet Sjølyst Marina, der vi foretar vedlikehold og vinteropplag.

 

 

Skøyen Båtforening

 

Dronning Blancas vei 1

0287 Oslo

 

tlf  22 43 76 13

 

post@sbfoslo.no

Dugnadsånden har "alltid" vært tilstede

I en ideell forening møter man på godt samhold. Man må også være forberedt på noe dugnadsaktivitet, noe som er nødvendig for å holde prisnivået på et lavt nivå. Dugnader er også et bidrag til godt miljø, man blir gjerne kjent med andre båteiere med samme interesse.

Styret

Styreleder Ole-Jørgen Løchen

 

Nestleder Wictor Furøy

 

Sekretær Ingrid Malmo

 

Forretningsfører Roy Thoresen

 

Havnesjef Egil Hansen

 

Visehavnesjef Jan Richter

 

Styremedlem Truls Rein

 

Styremedlem Kolbjørn Njøten

 

Styremedlem Terje Karsten Holm

 

Styremedlem Erik Sørum

Revisor Alexander Smid

 

Revisor William Caspersen

 

 

 

Valgkomite:


Arnt-Magne Torjuul

 

Grethe Ulven

 

Ole Jørgen Hernæs

 

Linker: